Ventilatie / luchtbehandeling.

De ventilatie heeft tot doel de lucht in het pand te verversen d.m.v. een af- en toevoersysteem. Daarom wordt het ook wel luchtbehandeling genoemd. Tevens kan de temperatuur d.m.v. de ventilatie worden geregeld in veel gevallen. Dit kan eventueel per ruimte c.q. per afdeling apart gebeuren. De ventilatie kan zowel slechts op afvoer als op alleen toevoer worden geschakeld. In de definities van het bouwbesluit wordt onder mechanische ventilatie het volgende verstaan: een mechanisch ventilatiesysteem is een voorziening voor het mechanisch toevoeren en afvoeren van lucht voor het klimaat.

Ventilatie Rotterdam

Wijzen van ventileren

Voor woonhuizen zijn er hoofdzakelijk drie wijzen van ventileren mogelijk. Deze drie worden in de hieronder afgedrukte lijst nader toegelicht. Gebalanceerde ventilatie wordt wel eens in bedrijfspanden geinstalleerd, toch is deze ventilatiewijze opgenomen in onderstaande lijst om een compleet beeld te geven. Op zoek naar een ventilatiespecialist in Rotterdam? Wij werken in Rotterdam, maar ook in de regio zoals in Den Haag.

Natuurlijke ventilatie

De luchtstroming wordt veroorzaakt door drukverschillen over de oppervlakte van de woning. Door deze drukverschillen kan de lucht door de woning stromen via ramen, speciaal aangebrachte roosters, geopende deuren, kieren zowel in de gevel als om de deuren en ventilatie kanalen

Mechanische toevoer in combinatie met natuurlijke afvoer

De luchtstroming wordt veroorzaakt door geïnstalleerde verse lucht ventilatoren. Afvoer wordt natuurlijk afgevoerd via de al eerder genoemde voorzieningen.

Natuurlijke toevoer in combinatie met mechanische afvoer

De luchtstroming wordt veroozaakt door geinstaleerde mechanische afvoerventilatoren, denk aan: een afzuigkap in de keuken en een toilet of een douche ventilator. De lucht wordt hierbij natuurlijk toegevoerd door ramen, speciaal aangebrachte roosters, geopende deuren, en ventilatie kanalen.

Gebalanceerde ventilatie / vraaggestuurd ventileren

Mensen produceren CO2 als gevolg van ademhaling. In slecht geventileerde ruimtes zal bij aanwezigheid van mensen het CO2 gehalte snel oplopen. Hogere CO2-concentraties zijn door de mens niet direct waar te nemen, maar zorgen voor een bedompt binnenmilieu en hebben een negatieve invloed op de concentratie.

Laat u adviseren